Wat is UPPP?

Mensen die last hebben van zeer frequent en luidruchtig snurken, kunnen daarmee ongewild zeer veel hinder veroorzaken voor hun omgeving. Een Uvulo-Palato-Pharyngo-Plastiek (UPPP) is een uitgebreide operatie, die deze klachten langdurig kan verhelpen. Of het snurken inderdaad wordt veroorzaakt door een te nauwe doorgang van de neusholte naar de keelholte, kan door middel van een slaaponderzoek / kijkonderzoek worden vastgesteld. Tijdens een, door een slaapmiddel veroorzaakte slaap, kan de exacte plaats van het ontstaan van het snurken worden gelokaliseerd. Indien het snurkgeluid begint ter plaatse van het zachte gehemelte, kan een UPPP zeker uitkomst bieden. Iemand die veel snurkt, heeft vaak ook last van het slaap-apneusyndroom. Dit houdt in dat er tijdens het slapen een ademstilstand optreedt, die wel dertig seconden of langer kan duren. Deze stroornis kan leiden tot ernstige vermoeidheidsklachten.

 

De behandeling UPPP

UPPPBij een Uvulo-Palato-Pharyngo-Plastiek verwijdert een KNO-arts een randje van het zachte gehemelte en het grootste deel van de huig. Deze behandeling vindt plaats onder een algehele narcose en wordt uitgevoerd met een mes of door middel van lasertechniek. Indien er nog amandelen aanwezig zijn, dan is het goed mogelijk dat deze ook tijdens de dertig minuten durende ingreep verwijderd worden. Door de operatie wordt de ruimte tussen het zachte gehemelte en de achterwand van de keel ruimer gemaakt. De wondranden worden gesloten met zelf oplossende hechtingen. Het resterende deel van het zachte gehemelte wordt bovendien stugger door de vorming van lidtekenweefsel. Het snurken zal na volledige genezing van de wond drastisch afnemen.

 

Na de ingreep van UPPP

Na de operatie blijft de patiënt meestal maar één nacht in het ziekenhuis. De eerste dagen na de ingreep is het noodzakelijk om zeer veel ijswater te drinken. Daarnaast worden er sterke pijnstillers verstrekt om de pijn te verlichten. Na de operatie is de keel zeer gevoelig en dit kan soms gepaard gaan met een pijn die uitstraalt naar de oren. Er dient rekening gehouden te worden met een hersteltijd van gemiddeld twee weken. Na de operatie kan er tijdelijk wel een open neusspraak of articulatie verandering optreden bij de patiënt. Zo kan het zijn dat de uitspraak na de behandeling een beetje verandert. Ten gevolge van het het strakker worden van het zachte gehemelte, kunnen sommige letters, zoals de ‘g’ en de ‘r’ anders klinken. Dit komt echter slechts bij 2% van de patiënten voor. In de eerste week na de operatie is er in de meeste gevallen nog geen enkel verschil in het snurken merkbaar. Na een periode van ongeveer 6 weken vindt er een nacontrole plaats door de behandelende arts.