Wat is snurken?

Snurken houdt in dat bij de ademhaling tijdens de slaap een brommend en zagend geluid wordt gemaakt. Het geluid dat bij het snurken wordt gemaakt verschilt per persoon en wordt bij ongeveer 50 decibel als echt storend ervaren. Partners kunnen het gesnurk als storend ervaren en ook andere huisgenoten en zelfs buren kunnen er hinder van ondervinden. Het storende geluid komt voort door de trilling van de zachte delen van de mond, keel en neusholte. Niet alleen de omgeving kan last hebben van het gesnurk, maar de snurker zelf ook. De nachtrust wordt bij ernstig snurken verstoord en zeker bij slaapapneu, als er zich korte ademstilstanden voordoen, kan er de volgende dag hinder van worden ondervonden, zoals vermoeidheid.

Oorzaak van snurken

SnurkenDe oorzaak van snurken is gelegen in de vernauwing in de luchtwegen tussen de stembanden en de neus. Het gaat dan vaak om een vernauwde huig of om een vernauwing van een deel van de keelholte achter de tong als gevolg van spierverslapping tijdens het slapen. Mensen die op hun rug slapen, zullen een hogere kans hebben om te gaan snurken. Dat komt doordat de tong gedurende de slaap naar achteren valt en de ruimte nog kleiner wordt. Bij een vernauwing zal er tijdens het inademen in de keel een onderdruk ontstaan. Door deze onderdruk worden de wanden van de keelholte, de tong en de huig als het ware naar elkaar toe gezogen. Dat zorgt vervolgens voor het snurkgeluid.

Externe omstandigheden

Het snurken zelf kan door externe omstandigheden bevorderd worden, zoals door het slapen op de rug. Ook overgewicht heeft veelal invloed op het bevorderen van het snurken, waarbij de oorzaak van het snurken aangepakt kan worden door gewicht te verliezen. Een andere oorzaak van snurken is overmatig alcoholgebruik of constante irritatie van de keel door brandend maagzuur of roken. De wand van de keelholte kan hierdoor namelijk verdikken, waardoor de doorgang weer nauwer wordt. Dat is trouwens ook het geval indien er sprake is van overgewicht. Verder kunnen mensen van nature over een zacht en slap gehemelte beschikken. Bepaalde medicijnen kunnen net als alcohol de spieren in het zachte gehemelte doen verslappen. Bij het ouder worden zullen de spieren van de huig, mond en het zachte gehemelte eveneens verslappen. Een verkoudheid of allergie is een externe omstandigheid die het snurken kan bevorderen. Het neusslijmvlies zwelt dan op, waardoor de neusholte nauwer wordt. Indien het neustussenschot scheef staat of er is sprake van een poliep dan werkt dat het snurken in de hand.

Oorzaak snurken vaststellen en behandelen

Om achter de precieze oorzaak van het snurken te komen, zal de KNO-arts meerdere vragen aan de patiënt stellen net als aan de eventuele partner. Daarbij wordt er gekeken of er externe factoren zijn, die invloed hebben op het snurkgedrag, zoals alcoholgebruik, medicijnen, roken of overgewicht. Verder wordt gevraagd naar voorkomende klachten als keelirritatie of verstopping van de neus. Er zal dan ook een neus- en keelonderzoek volgen om te beoordelen of er sprake is van een vernauwing. Indien er sprake is van bijvoorbeeld een scheef neustussenschot, dan kan een operatie de problemen verlichten. Zo kunnen poliepen bijvoorbeeld ook worden verwijderd en kan er bij een allergie een medicijn worden voorgeschreven. In veel gevallen is de oorzaak van het snurken gelegen in de nauwe overgang tussen de keelholte en de neusholte. Deze oorzaak kan worden aangepakt door een operatie te ondergaan, waarbij een groot deel van de huig en het zachte gehemelte worden verwijderd. Een andere behandelingsmethode is het verstijven van het zachte gehemelte en de huig door gecontroleerde littekenvorming. Er zijn overigens ook meerdere hulpmiddelen ontwikkeld om het snurken tegen te gaan, zoals het gebruik van snurkbeugels. De anti snurk beugel is een mondstukprothese dat ook wel MRA wordt genoemd. Het plaatje van kunststof wordt voor het slapen in de mond genomen, waarbij de onderkaak tijdens het slapen naar beneden wordt gehouden. Bij ernstige slaapapneu waarbij er zich korte ademstilstanden voordoen, kan een CPAP apparaat uitkomst bieden.

Snurken voorkomen

Het is niet altijd mogelijk om snurken te voorkomen, maar mensen kunnen zelf wel rekening houden met de externe omstandigheden die het snurkgedrag bevorderen. Zo is het aan te raden om in elk geval twee uur voor het slapen geen alcohol meer te drinken. Evenmin is het aan te raden om voor het slapen nog een zware maaltijd te eten. Stoppen met roken wordt aangeraden net als het streven naar een gezond lichaamsgewicht. Naast dat er rekening kan worden gehouden met de levensstijl, kan er ook van hulpmiddelen gebruik worden gemaakt om het snurken te beperken of zoveel mogelijk uit te bannen.