Wat is een slaaponderzoek?

Een slaaponderzoek is een onderzoek, waarbij er gedurende de nacht gekeken wordt naar bepaalde functies van het lichaam. Er wordt gekeken naar de ademhaling, maar ook naar de hartslag en beenbewegingen. Verder wordt ook het zuurstofgehalte in het bloed beoordeeld. Gedurende het slaaponderzoek worden er, afhankelijk van het type slaaponderzoek, verschillende draden, banden, plakkers of elektroden aan het lichaam van de patiënt gekoppeld. Om de diagnose van apneu vast te stellen kan er zowel voor de longarts als door de KNO arts en de neuroloog een eigen onderzoek gedaan worden. Dat onderzoek kan aanleiding geven voor een polygrafisch onderzoek, dat dus een van de verschillende slaaponderzoeken vormt. De specialisten kunnen op basis van het slaaponderzoek vaststellen of er sprake is van OSAS of CSA ofwel obstructief apneu of centraal apneu. Het slaaponderzoek wordt door de ene kliniek intern uitgevoerd en bij de andere kliniek bestaat de mogelijkheid dat het slaaponderzoek thuis uitgevoerd kan worden.

Wanneer kom je in aanmerking voor een slaaponderzoek?

Mensen met apneu of ernstige snurkproblemen kunnen in aanmerking komen voor het ondergaan van een slaaponderzoek. Nadat de huisarts een patiënt met snurkproblemen of een vermoeden van apneu heeft doorverwezen naar de KNO-arts of longarts, worden er eerst nadere onderzoeken verricht, bijvoorbeeld voor het meten van de longfunctie of om medische problemen in de neus, keel of mond vast te stellen die een oorzaak van apneu kunnen zijn. Na deze onderzoeken is het mogelijk om voor een slaaponderzoek in aanmerking te komen, zodat er een definitieve diagnose van apneu kan worden vastgesteld, waar de behandeling vervolgens op kan worden afgestemd. Per kliniek, ziekenhuis of specialist kan de werkwijze verschillen. Er kan bijvoorbeeld eerst een vragenlijst moeten worden ingevuld, waarna er bloedonderzoek volgt en een hartfilmpje wordt gemaakt.

Wat gebeurt er tijdens een slaaponderzoek?

SlaaponderzoekVoor het vaststellen van een diagnose is het voldoende om een aantal uren achtereen te slapen. Er kunnen diverse zaken onderzocht worden tijdens het slaaponderzoek. Zo is er het eenvoudige onderzoek dat oxymetrie wordt genoemd. Daarbij krijgt de patiënt een knijpertje op de vinger tijdens de slaap. De hartfrequentie en de zuurstofverzadiging van het bloed worden daarbij vastgesteld. Dit onderzoek wordt gebruikt om bijvoorbeeld de CPAP apparatuur te controleren. Polygrafie is een meer uitgebreid onderzoek, waarbij de bewegingen van de adem worden geregistreerd. Tijdens het slaaponderzoek in een kliniek worden er draden gekoppeld aan de patiënt. De patiënt krijgt dan ook banden om buik en borst. Via een neusbrilletje wordt de luchtstroom gemeten en tijdens de nacht wordt constant de slaaphouding geregistreerd. Verder vindt er een meting van het snurkgedrag plaats. Voor het meten van de beenwegingen worden er twee plakkers op de benen geplakt. Bij een polysomnografie onderzoek wordt het hiervoor genoemde onderzoek gecombineerd met een EEG. Er wordt dan een hersenfilm gemaakt, waarbij elektrodes op het hoofd worden aangebracht. De kwaliteit van de slaap wordt tijdens dit slaaponderzoek gemeten en er wordt zichtbaar gemaakt wat de oorzaak is van het verstoren van de slaap.

Wanneer krijg ik het resultaat?

Tijdens het slaaponderzoek worden er gegevens gesignaleerd en geregistreerd. Het neemt enige tijd in beslag om deze informatie te analyseren. Er zal een vervolgafspraak gepland worden, waarin de resultaten van het slaaponderzoek worden besproken. Gemiddeld genomen duurt het ongeveer twee tot drie weken na afronding van het slaaponderzoek dat de patiënt weer op afspraak kan komen om de uitslag te krijgen. Op basis van de uitslag van het slaaponderzoek wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling kan variëren. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de levensstijl, waarbij patiënten met overgewicht kunnen worden doorverwezen naar een diëtiste. Ook het gebruiken van een CPAP apparaat kan onderdeel van de behandeling van apneu zijn net als een eventuele operatie.

Wordt een slaaponderzoek vergoed?

Indien er sprake is van een verdenking van een slaapstoornis, zoals apneu, dan wordt het slaaponderzoek vergoed vanuit de basisverzekering. Indien de diagnose van OSAS of CSAS wordt gesteld is er sprake van een slaapafhankelijke ademhalingsstoornis en zal de behandeling eveneens door de zorgverzekeraar worden vergoed. In het geval dat er uitsluitend sprake is van snurken, kunnen er voor vergoeding vanuit de zorgverzekering andere regels gelden. Om misverstanden te voorkomen is het altijd raadzaam om contact op te nemen met de zorgverzekeraar over de mogelijkheden van vergoeding.