Wat is REM slaap?

De REM slaap is een van de slaapfases en de afkorting staat voor Rapid Eye Movement. Dat verklaart ook waarom de REM slaap zo genoemd wordt, want tijdens deze fase van het slapen is er sprake van snelle oogbewegingen. Tijdens het slapen is er sprake van verschillende slaapfases van indommelen tot de lichte slaap en van de overgang naar een diepe slaap tot de REM slaap. Deze laatste slaapfase wordt ook wel de droomslaap genoemd en is tevens de fase, waarin het snurken zich het meeste voordoet. Dat komt weer doordat tijdens de laatste slaapfase de spieren in het lichaam volledig ontspannen zijn met uitzondering van de ogen die snelle bewegingen maken. Elk persoon kent gedurende de nacht meerdere cyclussen, zodat de REM slaap zich ook meerdere keren voordoet.

Duur van de REM slaap

REM SlaapTijdens het slapen verkeert een persoon ongeveer vijftien procent van de tijd in een remfase. Gemiddeld doen zich vier tot vijf remfases voor per nacht, die elk ongeveer twintig minuten duurt. Tussen de REM slapen door is er weer sprake van andere slaapfases en de volgende REM slaap doet zich gemiddeld weer voor na negentig minuten. Opvallend is dat de remfase in het begin van de nacht minder lang duurt dan aan het einde van de nacht. De hersenactiviteit is tijdens de remfase het grootst en andere kenmerken zijn onder meer het stijgen van de bloeddruk en de combinatie van een onregelmatige hartslag en ademhaling.

Snurken

Het snurken kan zich tijdens elke slaapfase voordoen, maar er wordt het meest en het hardst gesnurkt tijdens de diepe slaap en tijdens de REM slaap. Het slaapproces kan verstoord worden door slaapneu, waarbij de persoon door de ademstilstand wakker kan schrikken. Dat kan de volgende dag tot vermoeidheid leiden. Aangezien het lichaam tijdens de REM slaap het meest ontspannen is, geldt dat ook voor de spieren in het zachte deel van het gehemelte. De tong kan daarbij naar beneden zakken bij het op de rug slapen. Het is dus verklaarbaar dat het snurken zich op zijn ergst voordoet tijdens de diepe slaap en REM slaap. Het snurken kan afhankelijk van de persoon variëren van licht snurken tot ernstige snurkproblematiek, waarbij er sprake kan zijn van slaapapneu. Indien het snurken problematisch wordt door bijvoorbeeld lichamelijke klachten als vermoeidheid, dan kan er contact worden opgenomen met de huisarts. Zowel op het gebied van ernstig snurken als slaapapneu zijn diverse behandelmethoden beschikbaar.