Wat is de Pillar procedure?

De Pillar procedure is in de Verenigde Staten ontwikkeld en is een medische behandeling om snurken tegen te gaan. Er is een lange wetenschappelijke studie aan voorafgegaan, waaruit is voortgekomen dat de toepassing van de Pillar procedure veilig en efficiënt is op de lange termijn. De ingreep zelf is eenvoudig en minimaal, omdat de behandeling onder plaatselijke verdoving kan plaatsvinden. De poliklinische ingreep zelf neemt niet meer dan twintig minuten uur tijd in beslag. Direct na afloop van de Pillar behandeling kan de patiënt alle dagelijkse activiteiten hervatten. Na ongeveer drie weken volgt er alleen nog een gesprek bij de KNO-arts ter controle.

Voor wie is het geschikt?

De Pillar procedure is geschikt voor mensen die als gevolg van een zacht gehemelte snurkproblemen ondervinden. In ongeveer tachtig procent van de situaties waarin mensen snurken is een zacht gehemelte de oorzaak of een belangrijke factor die het snurkprobleem veroorzaakt. In principe is de Pillar behandeling in de Verenigde Staten destijds ontwikkeld voor mensen die op het gebied van snurken een zogenoemde palatum indicatie hebben gekregen. Dat betreft dus de groep mensen die over een zacht gehemelte beschikken, dat het snurken veroorzaakt of verergert. De KNO arts kan bepalen of een patiënt in aanmerking komt voor een succesvolle anti snurkbehandeling op basis van de Pillar procedure.

Wat gebeurt er?

Pillar procedureDe patiënt krijgt eerst een plaatselijke verdoving, waarna er drie zeer kleine implantaten van polyester in het zachte gehemelte worden geplaatst. De implantaten hebben een lengte van achttien millimeter en zijn niet voelbaar of zichtbaar tijdens het praten. De implantaten hebben als doel om het zachte gehemelte te verstijven, waardoor de zachte delen niet meer vibreren. De PTFE staafjes zorgen er bovendien voor dat er na een aantal weken een laagje bindweefsel ontstaat. Het zachte weefsel zal door het bindweefsel nog stugger worden. Binnen enkele weken na de eenvoudige poliklinische ingreep is er al resultaat merkbaar en is het probleem van het snurken bij de meeste patiënten opgelost.

Voordelen en nadelen

Er zijn meer voordelen dan nadelen verbonden aan de toepassing van de Pillar procedure om het snurkprobleem aan te pakken. De klinische effectiviteit is hoog en aangetoond. De ingreep vormt voor de patiënt slechts een minimale belasting en levert bovendien na de ingreep weinig ongemakken op. De Pillar procedure wordt in één behandeling uitgevoerd in tegenstelling tot somnoplastiek, waarbij vaak meerdere ingrepen nodig zijn. Het resultaat is niet direct merkbaar, maar wel binnen drie tot tien weken. Een nadeel is dat niet honderd procent van de behandelde patiënten er baat bij heeft. De behandeling leidt bij zeventig procent van de patiënten tot grote tevredenheid, waarbij het snurken compleet verdwenen is of voor een groot deel is gereduceerd. Overigens is de ingreep niet onomkeerbaar, want de staafjes kunnen eventueel weer verwijderd worden.