Wat is MRA?

De afkorting MRA staat voor mandibulair repositie apparaat en bestaat uit een tandheelkundige beugel. MRA wordt in de volksmond ook wel aangeduid als anti snurk beugel. De snurkbeugel wordt onder meer gebruikt door patiënten met snurkproblemen en door patiënten met een lichte vorm van het obstructieve slaapapneu syndroom, dat bekend staat OSAS. Er zijn verschillende soorten anti snurk beugels verkrijgbaar, die de onderkaak tijdens het slapen in een vooruitstaande positie houden. Hierdoor blijft de keelholte open en zal het snurken of de apneu afnemen. Het bovenste deel en het onderste deel van het mondstuk kunnen afhankelijk van het type en model met stelschroefjes of strips versteld worden. Het is belangrijk om de juiste maat in te stellen, zodat ook de juiste spanning kan worden aangebracht. Het succespercentage van gebruikers van de MRA met een snurkprobleem of lichte vorm van slaapapneu ligt boven de negentig procent.

Voor wie is het geschikt?

Anti snurkbeugelDe anti snurk beugel is geschikt voor mensen met snurkproblemen of een lichte vorm van apneu die nog over het eigen gebit beschikken. MRA is dus niet geschikt voor patiënten met een volledig kunstgebit. Overigens is de MRA evenmin geschikt voor patiënten die bewegingsbeperkingen van de onderkaak ondervinden en voor patiënten met een gebit dat in een slechte conditie verkeert. Een anti snurk beugel kan op maat gemaakt worden door een tandtechnisch laboratorium of door een gespecialiseerde kliniek, waar de OSAS behandeld wordt. Tijdens een slaaponderzoek kan bij slaapapneu de ernst van het probleem worden vastgesteld en gekeken worden of een anti snurk beugel uitkomst biedt of dat er andere maatregelen genomen moeten worden. De MRA wordt in Nederland als hulpmiddel aanbevolen voor de behandeling van lichte en matige slaapapneu, zoals opgenomen in de richtlijn van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO.

Zelf anti snurk beugel aanbrengen

Naast dat het mogelijk is om een anti snurk beugel op maat te laten maken, is het ook mogelijk om zelf een MRA aan te schaffen. In totaal zijn er ruim tachtig verschillende snurkbeugels wereldwijd geregistreerd. Zo zijn er anti snurk beugels die men zelf op maat kan maken door de mondstukken in heet water te dopen. Een dergelijk type MRA heeft wel wat weg van een bitje dat hockeyers in de mond nemen tijdens het sporten. Voorbeelden van dergelijke snurkbeugels zijn onder meer de SomnoGuard AP en de SomnoGuard SP. Er zijn diverse mensen met snurkproblemen die baat hebben bij de anti snurk beugels, maar de protheses zijn niet geschikt bij het bestrijden van ernstige OSAS. De snurkbeugels kunnen dus op maat gemaakt worden zijn bovendien te verstellen, zodat de onderkaak in de ideale positie naar voren kan worden geschoven. Indien de MRA niet zelf is aangeschaft, maar door de tandarts op maat is gemaakt, zal deze uitgebreide instructies geven over het zelf aanbrengen van de anti snurk beugel.

Hoe lang gaat een MRA mee?

Aangezien er meer dan tachtig verschillende modellen en typen anti snurk beugels geregistreerd staan, is er geen eenduidig antwoord te geven op de te verwachten levensduur van een anti snurk beugel. In het algemeen kan gesteld worden dat indien een anti snurk beugel op maat is gemaakt door een kliniek of tandheelkundig specialist deze langer meegaat dan een zelf aan te meten snurkbeugel. Een op maat gemaakte MRA heeft een levensduur tussen de twee en tien jaar, waarbij de lengte ervan onder meer afhankelijk is van de mondhygiëne. Patiënten die roken beschikken bijvoorbeeld over een andere samenstelling van het speeksel en dat kan invloed hebben op de levensduur. Een MRA als een SomnoGuard heeft een levensduur van anderhalf jaar tot twee jaar. Patiënten die met het dragen van een anti snurk beugel beginnen, zullen daar in het begin aan moeten wennen. De gewenningsperiode varieert van een aantal dagen tot een aantal weken. Overigens is het wel belangrijk de anti snurk beugel regelmatig schoon te maken en goed te onderhouden.