Veel mensen zijn bekend met het woord apneu, de medische term voor ademstilstand. Maar wat is een hypopneu? Bij een hypopneu adem je wel lucht in, maar aanzienlijk minder dan normaal. De luchtdoorstroming neemt in dit geval namelijk tussen de 50 en 80% af. Men spreekt ook wel van een bijna stilstand van de adem.

 

Hoe ontstaan hypopneus?

Fotolia_59484857_XSAls je slaapt, treedt spierontspanning op. Ook de keelspieren worden slapper en veel mensen hebben dan last van een vernauwing van de luchtweg. Dit heeft snurken tot gevolg. Heb je last van apneu, dan wordt de keelholte helemaal afgesloten. Er treden regelmatig ademstilstanden van tenminste tien seconden op en je bereikt hierdoor niet goed de diepe slaapfasen.

Bij hypopneus is er geen sprake van een volledige blokkering van de lucht, zoals bij apneus. Je ademt nog wel lucht in, maar gedurende tenminste tien seconden is er een afname van de ingeademde lucht van minstens 50%. Wat zijn hiervan de gevolgen? Het kan zijn dat de hersenen reageren met het afgeven van een ontwaakprikkel aan het lichaam. Een ander gevolg kan zijn dat het zuurstofpercentage in het bloed afneemt met meer dan 3%.

 

AHI

Uiteraard is het gevaarlijk voor de gezondheid als er minder zuurstof in je bloed komt. Ook zorgt slaaptekort voor vermoeidheid en andere klachten overdag, zoals concentratieverlies en vergeetachtigheid. Ook raak je sneller geïrriteerd en heb meer kans op stress. In de medische wereld maakt men gebruik van een index om vast te stellen in welke mate iemand last heeft van een slaapziekte.

De Apneu Hypopneu Index (AHI) is een aanduiding voor het aantal apneu- en hypopneu-momenten dat je gemiddeld per uur hebt tijdens je slaap. Heb je een AHI van meer dan 5 en daarnaast ook vermoeidheidsverschijnselen overdag, dan krijgen je slaapproblemen de officiële naam slaapapneu/hypopneusyndroom (SAHS). Bij een AHI tussen de 5 en 15 heb je lichte apneu, bij een waarde van meer dan 30 lijd je aan ernstige apneu.

 

Wat moet je doen bij hypopneus?

Bij alle ernstige slaapproblemen en ademhalingsstoornissen tijdens de slaap is het uiteraard noodzakelijk om naar een arts te gaan. Genetische aanleg, leeftijd en bepaalde fysieke aandoeningen kunnen een rol spelen bij het ontstaan van hypopneus. Er zijn ook maatregelen die je zelf kunt nemen ter voorkoming van hypopneus en apneus: vermijd in ieder geval alcohol, rookwaar en slaapmiddelen. Daarnaast is het belangrijk om af te vallen in geval van overgewicht.