Wat is CPAP

De afkorting CPAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure en daarbij wordt gebruik gemaakt van een apparaat, dat een constante positieve druk in de luchtwegen geeft. CPAP is een techniek die bij het Obstructief SlaapApneu Syndroom wordt toegepast, maar ook mensen met longproblemen kunnen van de techniek gebruikmaken.

Hoe werkt CPAP?

Tijdens het slapen hebben sommige mensen last van terugkerende ademstilstanden doordat de spieren zich gedurende de slaap ontspannen. De ademhaling in de keel kan dan geblokkeerd worden door de tong en andere zachte delen. Bij het gebruikmaken van een CPAP apparaat ontstaat er in de mondholte en keel een overdruk, zodat het niet meer mogelijk is dat deze dichtklappen. De pomp van het apparaat zuigt de kamerlucht aan en zet deze onder een lichte druk. De onder druk gezette lucht komt via een buizensysteem en het neus- en mondmasker in de keel en luchtpijp terecht, waar vervolgens de overdruk ontstaat. De ademhaling wordt daardoor niet meer verstoord, zodat de slaapkwaliteit zal toenemen.

De behandeling CPAP

CPAPDe CPAP behandeling is geschikt voor mensen met OSAS in ernstige mate. Ook bij matige OSAS kan de CPAP behandeling toegepast worden, maar dan wordt er soms eerst gekeken naar andere oplossingen, zoals een ingreep op het gebied van KNO. Het is belangrijk dat bij het starten van de CPAP behandeling de druk van het apparaat juist wordt ingesteld. Het bepalen van de druk wordt meestal gedaan door de behandelende specialist, maar kan ook in overleg met de leverancier worden vastgesteld op basis van een autopap. Bij een autopap is er sprake van een proefperiode, waarna de gegevens kunnen worden uitgelezen en de optimale druk kan worden vastgesteld. De autopap wordt na het bepalen van de optimale druk vervangen door een CPAP met een ingestelde vaste druk. Het is belangrijk dat het juiste neusmasker wordt gebruikt en deze zal dan ook individueel worden aangemeten door een technoloog. De specialist geeft een uitgebreide uitleg over het gebruik van het CPAP apparaat, omdat het ademen via het apparaat geleerd moet worden. Verder wordt er praktisch informatie gegeven over het toestel en het wekelijks onderhoud ervan.

Na de ingreep CPAP

Na het starten met de CPAP behandeling volgt er na ongeveer een maand een consultatie bij de behandelende specialist. Het apparaat zal daarbij worden nagekeken door een technoloog en de arts zal bespreken hoe de behandeling gedurende de eerste maand is verlopen en ervaren. Na deze consultatie volgt al snel ter controle een slaaponderzoek, waarbij wordt onderzocht of het slaapgedrag inmiddels is genormaliseerd. Ook wordt nagegaan of de druk van het toestel eventueel moet worden aangepast. Na het slaaponderzoek worden de gegevens na een aantal weken door de arts met de patiënt tijdens een consultatie besproken. Zes maanden na dit gesprek volgt er een automatische uitnodiging om weer ter consultatie bij de arts en technoloog te komen. Deze consultaties zullen elk volgend jaar daarna plaatsvinden om een succesvolle voortgang van de behandeling op basis van CPAP te kunnen garanderen. Indien nodig zal het toestel en het toebehoren na technisch onderzoek worden vervangen.