Tandenknarsen (oftewel Bruxisme) is het over elkaar heen schuiven en/of krachtig op elkaar klemmen van tanden en kiezen. Dit veroorzaakt een schurend of knarsend geluid. Tandenknarsen vindt bij de meeste mensen ’s nachts plaats en het kan erg vervelende gevolgen hebben. De tanden en kiezen kunnen namelijk beschadigen en de kaakspieren kunnen overmatig belast worden. Omdat het tandenknarsen vaak ’s nachts plaatsvindt, zijn mensen zich er niet altijd bewust van dat het gebeurt. Een indicatie is pijn in de kaken en slijtage aan tanden en kiezen.

Wie tandenknarsen?

Bijna iedereen maakt wel eens een korte periode van tandenknarsen mee. Het is anders als er geen sprake is van een korte tijd. Tandenknarsen komt in Nederland zo ongeveer bij een half miljoen mensen langdurig voor. Dit is ernstig want als langdurig tandenknarsen voorkomt kan er onherstelbare schade aan het gebit ontstaan. Extreme slijtage aan tanden en kiezen kan het gevolg zijn van het constant over elkaar heen schuren. Door het klemmen van de kaken kunnen zelfs kiezen breken.

Oorzaak van tandenknarsen?

Er is niet echt een duidelijke oorzaak aanwijsbaar maar er zijn wel een aantal factoren die het optreden en het verloop van het tandenknarsen bepalen. Allereerst worden slaapstoornissen in verband gebracht met tandenknarsen ’s nachts. In de tweede plaats spelen erfelijke factoren een rol. Ook kan stress, roken en alcoholgebruik tandenknarsen beïnvloeden. Ten derde zijn er medicijnen die tandenknarsen in de hand werken en ten vierde zijn er bepaalde ziekten in het centrale zenuwstelsel die in verband worden gebracht met knarsen.

Oplossing tegen tandenknarsen?

Als het tandenknarsen snel weer verdwijnt, is er niets aan de hand en hoeft er niets gedaan te worden. Als het knarsen aanhoudt, is het zaak actie te ondernemen. Er zijn twee zaken die aangepakt kunnen worden. Er kan iets gedaan worden aan het tandenknarsen zelf en er zal iets gedaan moeten worden met de gevolgen ervan. Het belangrijkste is toch wel het leren onderkennen van het probleem zelf. Vervolgens kan er iets aan het probleem en de gevolgen gedaan worden. Denk ook aan een anti snurk beugel. Waarschijnlijk is een verwijzing naar een specialist het beste advies. Een tandarts, fysiotherapeut of psycholoog kunnen specialistische hulp bieden. De tandarts kan bijvoorbeeld een anti-snurkbeugel aanraden of een ander hulpmiddel om zo het tandenknarsen te voorkomen. De fysiotherapeut zou ontspanningsoefeningen kunnen adviseren en de psycholoog zou kunnen helpen door het ongewenste gedragspatroon te doorbreken.