Snurken is vervelend, heel vervelend, daar zal iedereen het over eens zijn. Het is vooral heel storend voor degenen die niet zelf snurken maar wel de hele nacht wakker liggen door het gesnurk van hun partner. En de snurkende boosdoener zelf zal natuurlijk ook niet blij zijn met het feit dat hij – of zij, want snurken komt ook bij vrouwen voor – voor zoveel ellende zorgt.

 

Anti snurk oordopjesNu schijnen er allerlei middelen te bestaan om dat irritante snurken tegen te gaan. Er kan van alles over gezegd worden en de meningen zullen vast ook verdeeld zijn over het al dan niet werken van deze middelen. Zo zijn er anti snurk pleisters, tabletten, en allerlei voorwerpen die op of in de neus gedaan moeten worden. Er zijn zelfs operaties mogelijk en er bestaan speciale anti snurk klinieken. De één zal baat hebben bij een bepaald middel, een ander misschien niet. Voor de partner is er in elk geval één middel dat soelaas biedt: gebruik oordoppen. Ook deze zijn speciaal te verkrijgen als hulpmiddel bij de problematiek van het snurken.

Als we een oplossing willen voor het probleem, moeten we de oorzaak kennen. Dus: wat is snurken eigenlijk, hoe ontstaat het?

Het snurk geluid ontstaat eigenlijk simpelweg doordat er lucht – door ademhaling – door een te smalle ruimte moet. De versmalling waarover we het dan hebben is in de keelholte. Dit kan door tal van redenen ontstaan, zoals spierverslapping of overgewicht. Als dit probleem te erg wordt en er sprake is van momenten dat de opening helemaal afgesloten wordt, spreekt men van slaapapneu. Dan is er echt meer aan de hand dan alleen maar een vervelend probleem. Slaapapneu kan zo ernstig zijn dat de patiënt die hieraan lijdt ernstig slaapgebrek oploopt en dat het lichaam niet voldoende kan herstellen door slaap. Dit kan zelfs leiden tot eerder overlijden.

Snurken kan dus wel degelijk aanleiding zijn tot nader onderzoek om te achterhalen of er inderdaad sprake is van slaapapneu. Als snurken leidt tot klachten als ernstige vermoeidheid, overdag in slaap vallen, concentratieproblemen en vergeetachtigheid kan er sprake zijn van slaapapneu.

In de meeste gevallen van snurken zal dit niet aan de orde zijn en kan gerust geëxperimenteerd worden met alle mogelijke anti snurk middelen. Voorlopig is voor de partner de beste remedie: oordopjes!