Zijligging, luchtvochtigheid en snurken

Klagen over snurken komt vaak voor. Meestal wordt er niet geklaagd door de snurker zelf maar door de partner of omgeving die er last van heeft en het snurken constateert. Er zijn een aantal factoren die snurken kunnen bevorderen. Vaak hebben deze te maken met de omgeving waarin geslapen wordt of met de slaaphouding. Deze kunnen op een vrij eenvoudige manier geoptimaliseerd worden zodat snurken echt niet meer hoeft. Het probleem is alleen dat er vaak meer aan de hand is. Het is inmiddels bewezen dat liggen op de rug het snurken bevordert. Het is alleen niet zo dat iedere persoon die op de rug slaapt, gaat snurken. Dan moet er dus ook sprake zijn van aanleg om te gaan snurken. Hetzelfde geldt voor de luchtvochtigheid van de slaapkamer. Niet iedereen reageert hetzelfde op temperatuur en luchtvochtigheid, maar het wel of niet snurken kan daar wel degelijk van afhangen.

Oorzaak

Zijliging en snurkenHet snurken kan worden veroorzaakt door het trillen van de huig en het zachte gehemelte tijdens de inademing. Over het algemeen is het zo dat ademen door de mond een grotere kans geeft op snurken dan wanneer er goed door de neus wordt geademd.

Ook kan het snurken veroorzaakt worden door een vernauwde neusopening (door verkoudheid of aanleg) of door trillingen van de tong.

Zijligging en luchtvochtigheid

Met de genoemde oorzaken in het achterhoofd kan er rekening gehouden worden met de slaapomstandigheden, met name de slaaphouding en de slaapomgeving. Het is de bedoeling de omstandigheden te optimaliseren zodat dat in ieder geval geen oorzaak meer kan zijn. Een slaaphouding is moeilijk aan te leren. Vaak gebeurt het onbewust dat er op de zij, buik of rug wordt geslapen. Het is wel zo dat er op de rug vaker en luider wordt gesnurkt dan wanneer er op de zij wordt geslapen. Een oude truc om ervoor te zorgen dat er op de zij wordt geslapen is het innaaien van een tennisbal op de rug van de pyjama. Deze zal ervoor zorgen dat er niet op de rug geslapen wordt. Wat betreft de luchtvochtigheid kan er gekozen worden voor een apparaat die ervoor zorgt dat deze optimaal is. Veel mensen hebben een bakje aan de centrale verwarming hangen die gevuld moeten worden met water. Dit werkt minimaal omdat de luchtvochtigheid hiermee niet te regelen is en het uiteindelijke effect eigenlijk maar zeer klein is. Zeker in de wintermaanden wanneer de verwarming op volle toeren draait, is de luchtvochtigheid in huis te laag. Ben je daar gevoelig voor en tegelijkertijd een snurker dan is het verstandig je eens te verdiepen in en je te laten adviseren over een eventueel hulpmiddel.