Zere keel, zware ademhaling en snurken

Snurken kan een vervelend probleem zijn, voor zowel de snurker als de partner. Snurken kan ook in een andere vorm voorkomen zonder het typische zagende geluid, er kan bijvoorbeeld heel zwaar geademd worden. Een ander geluid maar wel degelijk verwant aan snurken. Ben jij degene die zo zwaar ligt te ademen? Erg hinderlijk, niets zo vervelend als dat er geklaagd wordt over iets waar zelf geen invloed op hebt. Naast een geïrriteerde partner brengt het ook nog eens vervelende gevolgen met zich mee. Een droge mond en een zere keel zijn daar een voorbeeld van. Dus niet alleen voor de partner maar zeker ook voor de snurker is het van belang dat er iets aan gedaan wordt.

Tips tegen snurken bij een zere keel

Snurken en zware ademEr bestaan inmiddels ontzettend veel middelen die snurken tegen zouden gaan. Omdat het in dit geval specifiek gaat om een zere keel, zal een oplossing in die richting gezocht moeten worden. Naast op gewicht blijven, een verkoudheid, stoppen met drinken en roken zou er in eerste instantie iets aan de keel gedaan kunnen worden. Een zere keel is erg vervelend en als je daarnaast ook nog eens zwaar ademt, komt dat de keel niet ten goede. De keel moet als het ware gesmeerd worden. Dit kan met een drankje, drop of een olie. Spoelen of drinken, het maakt niet uit.

Daarnaast kan er gekozen worden voor medicatie die de oorzaak van de zere keel aanpakt. Tenslotte is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de keel goed warm blijft, ook overdag.

Tips tegen snurken bij een zware ademhaling

Een zware ademhaling tijdens de slaap kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak is toch wel een vergroting van de neusamandelen. Dit heeft tot gevolg dat er sprake is van een neusverstopping, een verminderde neusademhaling, een open-mond-ademhaling of een zware ademhaling. De vraag is of het vanzelf verdwijnt. Als dat niet het geval is, kan er een onderzoek plaatsvinden waarna besloten wordt wel of geen ingreep te laten plaatsvinden.

Bedenk dat ieder individu als zodanig behandeld dient te worden. Geen enkel persoon is hetzelfde, de ene zware ademhaler is de andere niet. Hierom is het van belang dat de huisarts of specialist op de hoogte gebracht moet worden. Samen kan er dan bekeken worden wat voor jou het beste kan werken.