Snurken een risicofactor voor vaatziekten

Snurken lijkt een vrij onschuldige lichaamskwaal en vaak wordt er zelfs een beetje lacherig over gedaan. Dat snurken echter door meerdere partijen als zeer hinderlijk wordt ervaren, is reeds bekend. De omvang van het snurkprobleem blijkt alleen al uit het uitgebreide aanbod aan anti-snurk middelen. Wat vele mensen nog niet weten, is dat uit recent wetenschappelijk onderzoek van het Henry Ford Hospitaal in Detroit is gebleken, dat snurken een risicofactor vormt voor vaatziekten. Het meest opmerkelijke resultaat uit dit onderzoek luidt, dat snurken een groter risico op vaatziekten met zich mee brengt, dan overgewicht, roken of een te hoog cholesterolgehalte.

 

Waarom is snurken een risicofactor?

VaatziektenSnurken is een risicofactor voor vaatziekten, omdat de trillingen die vrijkomen tijdens het snurken voor ontstekingen kunnen zorgen aan de wand van de kransslagader. Door deze ontstekingen vinden er vervolgens schadelijke en blijvende verwondingen plaats aan de wand van de kransslagader. Dat het slaapapneu-syndroom verband houdt met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten was in de medische wereld langer bekend. Het verband dat nu wordt gelegd tussen het snurken en de oorzaak van vaatziekten werpt, daarom een nieuw licht op het algehele onderzoek naar de gevolgen van slaapstoornissen.

 

De onderzoeksresultaten

De resultaten van het onderzoek ‘Snoring may be early sign of future health risks’, die recent zijn gepubliceerd, zijn gebaseerd op de gegevens van circa 900 mensen in de leeftijdscategorie 18 tot en met 50 jaar, die last hadden van snurken. Geen van de deelnemende mensen had echter het slaapapneu-syndroom, waarbij de slaapstoornis veroorzaakt wordt door ademstilstand of een zwakke ademhaling. De onderzoeksresultaten waren zeer schokkend, omdat snurkende mensen beduidend meer last bleken te hebben van verdikte wanden van de kransslagader, dan mensen die last hadden van andere risicofactoren voor vaatziekten.

 

Advies tegen snurken

Heb jij regelmatig last van snurken en helpen de huis- tuin- en keukenmiddelen onvoldoende of zelfs helemaal niet? Bedenk dan, dat snurken een verhoogd risico met zich meebrengt op vaatziekten. Snurken blijkt bovendien uit recent wetenschappelijk onderzoek meer risico met zich mee te brengen, dan andere oorzaken van hart- en vaatziekten, zoals het hebben van diabetes, een hoge bloeddruk, roken of een verhoogd cholesterolgehalte. Robert Deeb, leider van het onderzoek ‘Snoring may be early sign of future health risks’, adviseert mensen, die regelmatig snurken, daarom om medische hulp te zoeken bij de huisarts. Snurken kan immers, evenals een verhoogd cholesterolgehalte of een hoge bloeddruk, meer dan een onschuldige lichaamskwaal zijn.