Snurken bij vrouwen

Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer vrouwen snurken. Ongeveer 4 miljoen personen snurken en 40% hiervan is vrouw. Mannen hebben zelf vaak geen probleem met hun eigen gesnurk. Over het algemeen schamen vrouwen zich voor hun eigen snurkgeluiden, ze vinden het niet charmant en willen niet dat erover gesproken wordt. Met deze informatie is het de vraag of het aantal snurkende vrouwen wel echt te achterhalen is. Maar goed, feit is dat er vrouwen snurken en de partner kan er natuurlijk last van hebben.Wat te doen? Het is voor allebei belangrijk dat er iets aan gedaan wordt want een tekort aan slaap leidt alleen maar tot veel grotere problemen.

Oorzaken snurken bij vrouwen?

Snurken bij vrouwenNet als bij een man kunnen er bij een vrouw door vernauwing in de neus- of keelholte snurkgeluiden ontstaan. Deze vernauwing kan er al zijn bij de geboorte maar kan zich ook pas op latere leeftijd voordoen. De bouw en ontwikkeling van het lichaam is de meest voorkomende oorzaak van snurken, met name de bouw van de luchtwegen, de huig en de tong. Een tweede oorzaak van snurken kan overgewicht zijn. Tegenwoordig is het helemaal niet meer zo vreemd als een persoon een paar kilootjes teveel weegt, het is eerder normaal. Vetopstapeling ter hoogte van de hals werkt snurken in de hand doordat de luchtwegen versmald worden. Tenslotte kan de oorzaak te vinden zijn in de hormoonhuishouding. Het staat vast dat zwangere vrouwen over het algemeen vaak snurken, maar niet-zwangere vrouwen kunnen ook te maken krijgen met afwijkingen in de hormoonhuishouding. Als er sprake is van te weinig vrouwelijke hormonen, neemt de kans op snurken toe. Vrouwen lopen hierdoor een verhoogd risico na de menopauze.

Wat nu?

Afhankelijk van de oorzaak kan er een oplossing gezocht worden voor het snurken. In geval van vernauwing van de neus- of keelholte kan er een hulpmiddel aangeschaft worden of kan er een afspraak gemaakt worden met de KNO-arts. Is het probleem overgewicht dan wordt het tijd eens een goede strategie te kiezen om gewicht te verliezen. Niet alleen voor de gezondheid maar zeker ook om jou en je partner een goede nachtrust te garanderen. Is de oorzaak van het snurken terug te vinden in de hormoonhuishouding dan kan een bezoek aan de huisarts soelaas bieden. Met medicatie of met behulp van een therapie kan er rust gecreëerd worden in die hormoonhuishouding. Dit kan jou uiteindelijk helpen met je eigen huishouden!