Slaaphouding en snurken

Slapen en snurken

Is snurken verhelpen een optie? Hangt het van de slaaphouding af? Feit is dat men vaak snurkende mensen kan laten stoppen door ze in een andere houding te duwen. Op de rug slapend schijnt men meer en harder te snurken dan op een zij liggend. Dus zijn er heel wat mensen hard werkend tijdens de slaapuren aan de slag om de snurkende medemens te dwingen een andere houding aan te nemen. Dat alles in de hoop dat het snurken in ieder geval zolang stopt tot men (weer) in slaap gevallen is.

 

Snurken of niet snurken

Snurken bij vrouwenSnurken of niet snurken, dat is de vraag. Dit gezegde is een vervorming van een uitspraak van een beroemde Engelse schrijver, maar laat wel zien dat er twee opties zijn, namelijk wel of niet snurken. Degeen, die niet snurkt of die zo diep slaapt dat men er niets van merkt dat de ander snurkt zal het allemaal een zorg zijn. Degeen, die last heeft van een snurkende partner daarentegen vindt het uitermate belangrijk iets te ondernemen om dat gezaag tegen te gaan. De vraag die blijft opspelen is of dat wat men doet effectief is of niet.

 

Draaitol

Grappig is dat vaak blijkt dat de snurkende persoon niets heeft gemerkt van de pogingen van de ander om hem of haar te dwingen een andere slaaphouding aan te nemen. Spreekt men er de dag er na over dan hoort men vaak dat de snurker niet alleen niets heeft gemerkt, maar zich zelfs er niet van bewust is dat het snurken zo luid was dat het niet meer te harden was.

Feitelijkheden bestaan in die zin niet. Dus moeten we uitgaan van wat mensen al generaties aan elkaar doorgeven. Duw de snurkende persoon in een ander houding of houdt zijn neus dicht, zodat er sprake is van ademnood. Dan stopt het wel degelijk.

Maar als snurkende mensen proberen of een andere slaaphouding helpt, dan blijkt dat dat niet te doen is, want men kan niet wakker blijven om op te letten niet in die snurkhouding terecht te komen. Draaien in de slaap is van wezenlijk belang voor ons lichaam. Men kan de snurker dan ook niet vastbinden om zo van het gezaag af te komen. Dus, als de slaaphouding mee bepalend is, is de vraag of en zo ja, hoe men een andere slaaphouding kan aanleren. Dat vereist wetenschappelijk onderzoek om daar werkelijk zicht op te krijgen.