Snurken kan vooral dan een groot probleem vormen, wanneer de levenspartner, door het zagende geluid dat de snurker veroorzaakt, belet wordt om van een normale nachtrust te genieten. Er zijn een aantal oplossingen die het snurken kunnen beperken, waardoor de last afneemt, hetgeen uiteindelijk ook de relatie ten goede zal komen. Een verstoorde nachtrust zal immers humeurigheid in de hand werken en deze prikkelbaarheid kan men afreageren op de snurker, als zijnde de veroorzaker van het slaapgebrek.

Het gebruik van oordopjes

Oplossing tegen snurkenOm apart slapen te voorkomen, kan men kiezen voor het kopen van oordopjes. Hiermee kan men gerust naast een snurkende partner liggen, zonder aan nachtrust in te boeten. Het snurkende geluid wordt gedempt, waardoor men veel minder last ervan heeft, hetgeen uiteindelijk resulteert in een beter humeur. In tegenstelling tot wat velen denken, is het niet zo dat men met de oorbeschermers in helemaal niets meer hoort, het geluid wordt immers alleen gedempt. De oordopjes die te koop aangeboden worden beschermen veelal het binnenoor, waardoor men zich geen zorgen hoeft te maken over een te hoge druk in het oor.

De anti snurk beugel

Een ander alternatief om snurken tegen te gaan is het gebruik van een zogenaamde anti snurk beugel of wel de MRA (=mandibulair repositie apparaat). Het gaat in daarbij om een mondstuk dat men voor het slapen gaan op de boven – en onderkaak plaatst. Dit voorkomt de typerende zaaggeluiden, doordat de prothese de onderkaak in een licht vooruitstaande positie houdt, waardoor de luchtweg open blijft. Medisch gezien lijken de resultaten veelbelovend, maar niet een ieder is even enthousiast over het gebruik van deze MRA. Niet alleen om het feit dat het oncomfortabel is, maar meer nog omdat het een extra belasting vormt voor de kaak en tanden.

De snurkpleisters

Een minder ingrijpende, maar over langere periode, veel duurdere manier is het gebruik van snurkpleisters, welke gedurende de nacht op de neus geplakt dienen te worden. De werking van deze neuspleisters wordt echter door velen in twijfel getrokken, omdat de pleisters die zouden moeten zorgen voor een wijdere neusopening dit onvoldoende zouden doen. Bovendien gaat het bij snurken om een samenspel tussen keel en neus.

Snurken en apneu

Snurkers die per uur meer dan tien maal ademstilstanden hebben, gedurende tien seconden of langer, moeten doorverwezen worden naar de KNO arts voor verdere behandeling.

Het lijkt erop dat geen enkele methode van dien aard is dat men het als DE oplossing tegen snurken aan kan merken, wel kan men op verschillende manieren de overlast van snurken beperken.